Synes du dyrlægebesøg er dyre?

Synes du dyrlægebesøg er dyre?

Prisen hos dyrlægen dækker meget andet end løn!

Dyrlægen bruger måske kun 20 minutter på at tage et røntgenbillede af en skadet hundepote - alligevel koster det op mod 1000 kr, - men det er der en god forklaring på.

Medicinen koster det samme hos dyrlægen som på apoteket, dyrlægen tjener ikke på salg af medicin. Det er bestemt via lovgivning. Dvs. der er ikke en indtjening fra medicinsalg til at dække lønomkostninger til de dygtige veterinærsygeplejersker.

Der er momspligt på dyrlægebehandlinger, det er der ikke hos hverken den almindelige læge, tandlægen eller på hospitalet. Staten vil altså også gerne have sin del af din betaling hos dyrlægen.

Der er intet offentligt tilskud til dyrlæger, så betalingen for behandlingen skal dække alle udgifter på dyrehospitalet. 

Det vil sige udgifter til løn, husleje, moms, lovpligtige eftersyn af laboratorieudstyr, røntgenanlæg, erhvervs- og arbejdsskadeforsikringer, vedligeholdelse og efteruddannelse af klinikpersonalet...

Ud over lønninger til dyrlæger, er der udgifter til veterinærsygeplejersker og -elever samt personale til rengøring og dyrlægedøgnvagt.

Her på klinikken er vi tre dyrlæger, to veterinærsygeplejersker og en bogholder ansat.

Avanceret udstyr er nødvendigt, men det er dyrt

Et moderne dyrehospital har meget udstyr som kan hjælpe os med at stille mange diagnoser hurtigt og uden ventetid. Eksempelvis kan et nyt røntgenapparat sagtens koste 250.000 kr., en ultralydsscanner koster let mellem 250-500.000 og laboratorieudstyr som blod analyseapparater koster mindst 100.000.

Foruden disse apparater er der daglige udgifter til sterilt operationsudstyr, kanyler, sprøjter, forbindstoffer og blodprøveglas, så al behandling kan være så sikker for patient og ejer som muligt.

Dertil kommer vedligeholdelse af udstyret; for eksempel skal røntgenapparater leve op til en række krav fra myndighederne.

Klinikken er også nødt til at investere i IT-systemer, der holder styr på tidsbestillinger, medicinkataloger og journaler på hver enkelt dyr, der er behandlet i klinikken.

Bygninger
Udgifter til bygninger skal betales over dyrlægeregningen. Det er dyrt at have en central placering i Skjern, men det er vigtigt at det er så let som muligt for dyrene og deres ejere at komme frem til klinikken. Hos os er der plads til indlagte patienter.

Forsikringer
Også forsikringer er en post på budgettet. Både de forsikringer, vi har pligt til at betale som arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikringer samt sygedriftstabsforsikringer og forsikringer for inventaret for at få dækket eksempelvis røntgenapparater mod elektriske fejl.

Moms på hele dyrlægeregningen

Regningen for få trukket en tand ud på en hund hos dyrlægen bliver helt automatisk 25 % dyrere end regningen for at få trukket en tand ud på dig selv, hos tandlægen. For der er moms på alle regninger fra dyrlægen, mens tandlægeregningen er fri for moms.

Momsloven fritager alle sundhedsydelser fra moms hos tandlæger, læger, hospitaler, fysioterapeuter og kiropraktorer. Men det gælder ikke behandlinger hos dyrlæger.

Sygeforsikring af hund og kat

Både hunde og katte kan sygeforsikres fra de er omkring tre måneder. En sygeforsikring dækker de fleste udgifter ved sygdom - på den måde slipper ejeren af dyret for økonomiske bekymringer, hvis katten akut skal opereres for urinvejssten eller hvis hunden får allergi, som skal udredes og behandles.

Når vi ser en ny hund eller kat til den første vaccination opfordrer vi meget til, at man sygeforsikrer dyret. Vi risikerer senere at stå med de samme ejere med en påkørt hund, hvor en operation kan koste 10.000, 15.000 eller helt op til 20.000 kr. Det bringer en hunde- eller katteejer i et skrækkeligt dilemma, som kan være et valg mellem liv eller død.

Priseksempel
Sterilisation af en hunhund

Hundens ejer betaler eksempelvis 3900 kr. Herfra skal trækkes momsen på 25 %. Så er der 3120,- kr. tilbage.
Fra hunden bliver bedøvet til opvågning går der ca. en time

Indskrivning: Receptionspersonale tager imod hunden og får skrevet den ind med alle de nødvendige oplysninger om hunden og ejeren.

Forundersøgelse: Dyrlægen undersøger om hunden er sund og rask og klar til operation, inden den bedøves.

Narkose: Når hunden er bedøvet, bliver den overvåget af en veterinærsygeplejerske, der også gør den klar til operation. For eksempel skal maven barberes og rengøres, og operationsudstyret skal gøres klar.

Operation: Nu er dyrlægen og veterinærsygeplejerske klar til at sterilisere hunden. Det er et indgreb, der almindeligvis kan klares på 30-45 minutter.

Opvågning: Veterinærsygeplejersken overvåger, at hunden kommer til bevidsthed igen efter bedøvelse, og at den får den korrekte smertebehandling, så den ikke vågner op med smerter i operationssåret.

Hjemsendelse: Dyrlægen udskriver hunden sammen med receptionspersonalet.

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®